Laboratoriya

İQTİSADİYYAT VƏ MENECMENT FAKÜLTƏSİ

Menecment

 Menecment” kafedrası

haqqında

    “ Menecment” kafedrası  ADNSU-nun rektorunun 03.02.2016-cı ildə  04-151 saylı əmrinə  əsasən “Yanacaq-enerji kompleksi sahələrinin iqtisadiyyatı və menecment” və “Neft emalı və neft-kimya sahələrinin iqtisadiyyatı  və menecment” kafedralarının bazasında yaradılmışdır. Kafedra müdiri professor Qəzənfər Salman oğlu Süleymanovdur.

      Kafedrada bakalavriat və magistratura təhsil pillələrində aşağıdakı ixtisaslar üzrə mütəxəssislər hazırlanır:

  1. 050405 – “Sənayenin təşkili  və idarə olunması”,
  2. 050407 - “Menecment”
  3. 060405 - “Sənayenin təşkili  və idarə edilməsi”- (magistratura)

       Kafedra ixtisaslaşmış professor-müəllim heyətinə malikdir. Burada 26 nəfər , o cümlədən 17 nəfər ştat üzrə, 6 nəfər 0.5 ştatda, 1 nəfər 0.75 ştatda, 2 nəfər 0,5 ştat üzrə əvəzçi müəllim fəaliyyət göstərir. Onlardan 2 nəfər professor, 13 nəfər dosent, 5 nəfər baş müəllim, 6 nəfər assistent vəzifəsini daşıyır. Bundan əlavə tədris-köməkçi heyətin tərkibində 5 nəfər böyük laborant, 3 nəfər laborant çalışır.

     Kafedranın müəllimi, iqtisad elmlər namizədi, dosent Abbasov Həmid 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi” adı ilə təltif olunmuşdu. 

       Kafedrada  bakalavriat təhsil pilləsində “Neft-qaz sənayesinin  idarə edilməsi”, “Sənayenin təşkili  və idarə edilməsi”, “Maliyyə”, “Sənayedə investisiya  və innovasiya fəaliyyəti”, “İqtisadiyyatın tənzimlənməsi”, “Menecment”, “İstehsalın iqtisadiyyatı və menecment”, “Biznesin əsasları”, “Maliyyə”, “İqtisadi informatika” (cəmi 32 fənn), magistratura təhsil pilləsində isə “Sənayenin təşkili və idarə olunmasının müasir problemləri”, “Sənayenin  restrukturizasiyası və istehsal infrastrukturu” “Tədqiqat metodları”, "Müasir strateji təhlil və proqnozlaşdırma", "Neft və qaz yataqlarının işlənməsinin iqtisadi problemləri", "Neftqazçıxarma sənayesində layihə təhlilinin əsasları" və s. (cəmi 15 fənn)  fənlər tədris olunur.  Tələbələrə praktiki biliyin aşılanması məqsədilə kafedrada tədris olunan fənlərin bəzi mövzularının istehsalatdan dəvət olunmuş mütəxəssislər tərəfindən keçirilməsi təşkil edilir

            2017-2018-ci tədris ilində kafedraya  7 dissertant, 1 əyani doktorant, 10 qiyabi doktorant, 2018-2019-cu tədris ilində isə 6 dissertant, 3 əyani doktorant, 14 qiyabi doktorant təhkim olunmuşdur.

      Kafedranın məzunları SOCAR və onun tabeliyində olan, məsələn, “Azəriqaz  İB”, “Neftqaz Tikinti Tresti”, “Azərkimya İB”, “Ekologiya İdarəsi”, “Kompleks Qazma  İşləri Tresti”, “Neftqaz Elmi-tədqiqat  layihə institutu”, “Qaz İxrac İdarəsi”, həmçinin “Azertexnolayn”MMC, “Bakı fəhləsi zavodu”; “Sumqayıt Elektrik Stansiyası”; “Bakı İstilik Mərkəzi” kimi müəssisələrdə istehsalat təcrübəsi keçir, fərqlənən tələbələr isə işlə təmin olunurlar.

      Kafedranın əməkdaşları tərəfindən aktual iqtisadi problemlərin həlli istiqamətində dünyada baş verən yeniliklər, ixtiralar geniş təhlil olunur, belə ki, iqtisadi-riyazi modellər, o cümlədən amodal qeyri-səlis hesab əməllərini tətbiq etməklə,  Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sənaye müəssisələrində klasterlərin yaradılması mexanizminin işlənməsi və tətbiqi, alternativ enerji mənbələrindən səmərəli istifadə istiqamətləri, texnoparkların və sənaye parklarının yaradılmasının Azərbaycanın makroiqtisadi inkişafında rolu, müəssisənin iqtisadi inkişaf dinamikasının qiymətləndirilməsi istiqamətində dərin elmi-tədqiqat araşdırmaları aparılır. Eyni zamanda, mütəmadi olaraq elmi seminarlar təşkil edilir ki, həmin seminarlar da qızğın və maraqlı elmi diskussiyalar şəraitində keçirilir.

         Kafedrada enerji, neft emalı  və neft-kimya sahələrinin müxtəlif istiqamətləri üzrə  dövlət büdcəsi  hesabına “Enerji-neft-kimya kompleksi sahələrinin innovativ  strategiyasının  işlənməsi” mövzusunda elmi-tədqiqat işi  yerinə yetirilir. Bununla yanaşı,  kafedrada son 5 ildə  200 elmi məqalə, 20 dərs vəsaiti  və metodiki göstəriş dərc edilmişdir. Bunlardan, 2017-2018   tədris ilində 40  məqalə  (ölkə daxilində - 18, beynəlxalq jurnallarda - 22 məqalə, o cümlədən Thomson Reuters & İmpact Factor-12; Scopus and Web of Science-3;  Gürcüstan-1; Moskva-4; Abu-Dabi-2), 2018-2019-cu tədris ilində isə 62 məqalə (ölkə daxilində - 49; beynəlxalq jurnallar - 13, o cümlədən, Polşa - 2, Danimarka - 1, Ukrayna - 1, Qazaxstan - 1, Rusiya - 4, İngiltərə - 1, Türkmənistan - 1, İspaniya - 1, Türkiyə-1) və digər nəşrləri (3 dərslik, 2 monoqrafiya, 1 metodik vəsait, 6 tezis) misal göstərmək olar.

     Kafedraya təhkim olunmuş doktorant və dissertantlar öz elmi işləriylə bağlı seminarlar keçirirlər.