Laboratoriya

İQTİSADİYYAT VƏ MENECMENT FAKÜLTƏSİ

İxtisaslar

İxtisas kodu İxtisaslar
050409 Biznesin idarə edilməsi
050404 İqtisadiyyat