Laboratoriya

İQTİSADİYYAT VƏ MENECMENT FAKÜLTƏSİ

İxtisaslar

İxtisas kodu İxtisaslar
050405 Sənayenin təşkili və idarə olunması
050407 Menecment