Laboratoriya

İQTİSADİYYAT VƏ MENECMENT FAKÜLTƏSİ

MüəllimlərArif Ələkbərov

Vəzifə: kafedra müdiri,professor

Elmi dərəcə: iqtisad elmləri doktoru

E-Poçt: arif.alakbarov@asoiu.edu.az

Seçilmiş elmi əsərləri:

Ətraflı

Qənimət Səfərov

Vəzifə: professor

Elmi dərəcə: iqtisad elmlər doktoru

E-Poçt: qanimat.safarov@asoiu.edu.az

8 monoqrafiya, 1 dərslik, 3 dərs vəsaiti, 150-dən çox məqaləsi dərc edilmişdir.

Ətraflı

Milyənət Urazayeva

Vəzifə: dekan müavini, assistent

Elmi dərəcə: iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: milyanat.urazayeva@asoiu.edu.az

23 elmi məqaləsi dərc edilmişdir

Ətraflı

İlham Rüstəmov

Vəzifə: dekan, dosent

Elmi dərəcə: iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: i.rustamov@asoiu.edu.az

50 çox məqalə, 5 dərs vəsaiti, 6 monoqrafiya

Ətraflı

Samirə Akimova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: samira.mammadova@asoiu.edu.az

12 dən artıq elmi məqaləsi

Ətraflı

Teyyub Əliyev

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: iqtisad elmlər namizədi

E-Poçt: teyyub.aliyev@asoiu.edu.az

121 elmi əsər, o cümlədən 52 məqalə, 26 tezis, 24 fənn proqramı, 10 metodiki      tövsiyyə, 3 icmal informasi...

Ətraflı

Nərminə Abbasova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: narmina.abbasova@asoiu.edu.az

46 elmi əsər , o cümlədən 27 məqalə, 4  tezis,  1 metodik vəsait, 4 dərslik, 1 monoqrafiya, 2 dərs vəsai...

Ətraflı

Sevinc Tağızadə

Vəzifə: assistent

Elmi dərəcə: iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: sevindj.tagizada@asoiu.edu.az

1 dərs vəsaiti, 21 məqaləsi dərc edilmişdir. 

Ətraflı

Zaur Əsədov

Vəzifə: assistent

Elmi dərəcə: iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: zaur.asadov@asoiu.edu.az

30-dan çox elmi işləri var, onlardan:  

Ətraflı

Mirzə Rzayev

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: iqtisad elmlər namizədi

E-Poçt: mizerzayev50@gmail.com

58 elmi əsər, o cümlədən 28 məqalə (xarici – 12, yerli – 16), 12 tezis, 6 metodik göstəriş, 12 fənn proqramı   

Ətraflı

Lalə İsmayılova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: iqtisad elmlər namizədi

E-Poçt: lala.ismayilova@asoiu.edu.az

50 elmi əsər , o cümlədən 26 məqalə. 3  tezis,  4 metodik vəsait, 12 konfrans materialları, 1 monoqrafiya, 1&...

Ətraflı

Fuad Quliyev

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: iqtisad elmlər namizədi

E-Poçt: fuad.quliyev@asoiu.edu.az

50 elmi əsər , o cümlədən 18 məqalə. 16 tezis 8 metodik vəsait 1 dərs vəsaiti 8 f...

Ətraflı

Səadət Zeynalova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: saadat.zeynalova@asoiu.edu.az

40 elmi əsər, o cümlədən 18  məqalə, 7 tezis, 12 fənn proqramı, 2 metodik vəsait və 1 dərslik. 

Ətraflı

Əkimə Əhmədova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: iqtisad elmlər namizədi

E-Poçt: akima.ahmadova@asoiu.edu.az

50-dən çox elmi işləri var

Ətraflı

Sadəddin Abiyev

Vəzifə: baş müəllim

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: sadeddin.abiyev@asoiu.edu.az

30 elmi əsər , o cümlədən 13 məqalə, 3  tezis,  4 metodik vəsait,3 konfrans materialları, 1 monoqrafiya, 1 dərslik,2 dərs vəsaiti, 3  ...

Ətraflı

Səbinə Sadıqova

Vəzifə: assistent

Elmi dərəcə: i.ü.f.d.

E-Poçt: sabina.sadiqova@asoiu.edu.az

1 dərs vəsaiti, 18-dən çox məqaləsi dərc edilmişdir. 

Ətraflı

Mirsəməndər Səməndərov

Vəzifə: müəllim

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: mirsamandar.samandarov@asoiu.edu.az

40 elmi əsər , o cümlədən 15 məqalə. 15 tezis, 10 fənn proqramı 

Ətraflı

Rəna Məmmədova

Vəzifə: assistent

Elmi dərəcə: magistr

E-Poçt: rana.mammadova@asoiu.edu.az

9 elmi əsər , o cümlədən 2 məqalə, 4 tezis, 3 fənn proqramı 

Ətraflı

Jalə Muradova

Vəzifə: 0.5 assisstent

Elmi dərəcə: magistr

E-Poçt: jala.muradova@asoiu.edu.az

8 məqalə, 2 tezis 

Ətraflı

Tağıyeva Turan

Vəzifə: 0.5 assisstent

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: turan.tagiyeva@asoiu.edu.az

2 məqalə, 3 tezis   QISA  BİOQRAFİK  MƏLUMAT    

Ətraflı

Elman Əliyev

Vəzifə: s/h

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: elman.aliyev@asoiu.edu.az

Sevinc Məmmədova

Vəzifə: laborant

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: sevinc.mammadova87@mail.ru

Leyla Abiyeva

Vəzifə: laborant

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: leyla.abiyeva@mail.ru