Laboratoriya

İQTİSADİYYAT VƏ MENECMENT FAKÜLTƏSİ

MüəllimlərFəridə Hüseynova

Vəzifə: kafedra müdiri, dosent

Elmi dərəcə: pedaqoqika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: farida59hus@gmail.com

6 dərs vəsaiti, 5 kitab, 72 məqaləsi dərc edilmişdir.   

Ətraflı

Xoşqədəm Əhmədova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: pedaqoqika elmləri üzrə elmlər namizədi

E-Poçt: xoshqadam.ahmadova@asoiu.edu.az

Ümumilikdə 38 elmi əsə r- onlardan  5 dərslik, 2 metodik vəsait, 4proqram və 27 məqaləsi dərc olunm...

Ətraflı

Rəna Şamiyeva

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: filologiya üzrə elmlər namizədi

E-Poçt: rana.shamiyeva@asoiu.edu.az

50 elmi əsər, o cümlədən 2 dərs vəsaiti  

Ətraflı

Gülnarə Əhmədova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: filologiya üzrə elmlər namizədi

E-Poçt: gulnara.ahmadova@asoiu.edu.az

25 məqalə, 8 tezis, 1 metodik vəsait, 2 dərs vəsaiti. 

Ətraflı

Lalə Məsimova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: filologiya üzrə elmlər namizədi

E-Poçt: lala.masimova@asoiu.edu.az

Elmi tədris-metodiki işlərinin ümumi sayı: 2 lüğət, 2 dərs vəsaiti, 60-dan çox məqalə 

Ətraflı

Ranə Babayeva

Vəzifə: baş müəllim

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: rana.babayeva@asoiu.edu.az

40 elmi əsər, o cümlədən 34 məqalə,  1 dərs vəsaiti, 5 tezis    

Ətraflı

Rəhilə Məmmədova

Vəzifə: baş müəllim

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: rahila.mammadova@asoiu.edu.az

Qısa bioqrafik məlumat 

Ətraflı

Tamella Mehdiyeva

Vəzifə: baş müəllim

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: tamilla.mehdiyeva@asoiu.edu.az

34 məqaləsi dərc edilmişdir. 

Ətraflı

Sevda Şıxıyeva

Vəzifə: baş müəllim

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: sevda.shixiyeva@asoiu.edu.az

28 elmi əsər, 1 dərs vəsaiti, 27 məqalə   

Ətraflı

Yelena Vəliyeva

Vəzifə: baş müəllim

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: yelena.valiyeva@asoiu.edu.az

Elmi əsərlərin sayı  27 ,   1 dərs vəsaiti- 2009-cu il,   4 tezis: 1991-1, 1993-3   

Ətraflı

Rəna Zülfüqarova

Vəzifə: baş müəllim

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: rana.zulfuqarova53@asoiu.edu.az

Qısa bioqrafik məlumat  Doguldugu tarix və yer: 20.04.1953,Şəki şəhəri  Orta məktəb :Şəki şəhəri №3 saylı ort...

Ətraflı

Lalə İldırımzadə

Vəzifə: baş müəllim

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: lala.ildirimzada@asoiu.edu.az

34 elmi əsər, o cümlədən 32 məqalə, 2 dərs vəsaiti  

Ətraflı

Aynur Məmmədova

Vəzifə: baş müəllim

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: aynur.mammadova@asoiu.edu.az

30 məqaləsi dərc olunmuşdur.   

Ətraflı

Nəzakət Məmmədova

Vəzifə: müəllim

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: nazakat.mammadova@asoiu.edu.az

 33 elmi əsər, o cümlədən 27 məqalə, 4 tezis, 1 dərs vəsaiti və 1 dərslik dərc ...

Ətraflı

Lamiyə Babayeva

Vəzifə: müəllim

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: lamiya.babayeva@asoiu.edu.az

Qısa bioqrafik məlumat 

Ətraflı

Sevda Çərkəzova

Vəzifə: baş müəllim

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: sevda.charkazova@asoiu.edu.az

27 elmi əsər, o cümlədən 25 məqalə, 1 dərs vəsaiti və 1 dərslik dərc edilmişdir 

Ətraflı

Xoşqədəm Hüseynzadə

Vəzifə: müəllim

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: xoshqadam.huseynzada@asoiu.edu.az

34 elmi əsəri, 28 məqaləsi, 1 tezis və 5 metodiki vəsaiti dərc edilmişdir. 

Ətraflı

Leyla Abiyeva

Vəzifə: müəllim

Elmi dərəcə: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: leyla.abiyeva@asoiu.edu.az

1 dərs vəsaiti, 25 məqaləsi dərc edilmişdir. 

Ətraflı

Təranə Süleymanova

Vəzifə: müəllim

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: tarana.suleymanova@asoiu.edu.az

20 məqaləsi dərc edilmişdir. 

Ətraflı

Nuriyyə Şirinova

Vəzifə: müəllim

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: nuriyya.shirinova@asoiu.edu.az

Sevinc Məmmədova

Vəzifə: müəllim

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: sevinc.mammadova68@asoiu.edu.az

14 məqalə və 1 lüğəti dərc edilmişdir. 

Ətraflı

Gülşən Əliyeva

Vəzifə: müəllim

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: gulshan.aliyeva@asoiu.edu.az

Tamilla Qafarova

Vəzifə: müəllim

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: tamilla.qafarova@asoiu.edu.az

Qısa bioqrafik məlumat  Doğulduğu tarix və...

Ətraflı

Afət İsrafilova

Vəzifə: müəllim

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: afat.israfliova@asoiu.edu.az

12 nəşr olunmuş məqalə ( 9 yerli, 3 xarici) 

Ətraflı

Zamirə Əfəndiyeva

Vəzifə: müəllim

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: zamira.afandiyeva@asoiu.edu.az

21-məqaləsi dərc olunmuşdur.  QISA  B...

Ətraflı

Aynur Yunsurova

Vəzifə: baş müəllim

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: aynur.yunsurova@asoiu.edu.az

1 dərs vəsaiti, 20 məqaləsi dərc edilmişdir. 

Ətraflı

Gülşən Cümşüdova

Vəzifə: müəllim

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: gulshan.cumshudova@asoiu.edu.az

20 məqaləsi dərc edilmişdir.  Qısa bioqrafik məlumat  Doğulduğu tarix və yer: 27.11.1980,Bakı ...

Ətraflı

Nailə Qasımova

Vəzifə: müəllim

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: naila.qasimova@asoiu.edu.az

2 dərs vəsaiti, 1 lüğət,  62 məqaləsi dərc edilmişdir.  ...

Ətraflı

Səbinə Zülfüqarova

Vəzifə: müəllim

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: sabina.zulfuqarova@asoiu.edu.az

11 məqaləsi dərc edilmişdir. 

Ətraflı

Gülay Qurbanova

Vəzifə: müəllim

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: gulay.qurbanova@asoiu.edu.az

Arifə Hüseynova

Vəzifə: müəllim

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: arifa.huseynova@asoiu.edu.az

Qısa bioqrafik məlumat 

Ətraflı

Aygün Xəlilova

Vəzifə: 0.5 ştat müəllim

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: aygun.xelilova@asoiu.edu.az

Qısa bioqrafik məlumat 

Ətraflı

Maya Şükürova

Vəzifə: böyük laborant

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: maya.shukurova@asoiu.edu.az

Nübar Ramazanova

Vəzifə: laborant

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: nubar.ramazanova@asoiu.edu.az

Xəyalə İsmayılova

Vəzifə: laborant

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: ismayilova.xeyale@asoiu.edu.az