Laboratoriya

“Q-meter” şirkəti İMF tələbələrinin məmnuniyyətini ölçdü 

image

    Keçən təqvim ilində “İqtisadiyyat və menecment” fakültəsi ilə “Q-meter “ şirkətinin əməkdaşlıgı çərçivəsində online rejimdə İMF tələbələrinin  təhsildən məmnuniyyət səviyyəsi qiymətləndirilmişdir. Məmnuniyyətin ölçülməsi  prosesində İMF  tələbələri və bütün  mühazirə və seminar dərslərini qiymətləndirmişlər. Online rejimdə hər bir müəllim tələbələr tərəfindən qiymətləndirilmiş, pis rəylərin səbəbləri aşakarlanmış və qiymətləndirilmişdir. Qiymətləndirmə təhsildən məmnunluq göstəricisi ən yaxşı və ən pis olan qrupların, müəllimlərin  tələbələr tərəfindən reytinq  göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsinə imkan vermişdir. 

2019-12-10