Laboratoriya
  • Подготовка к весенней экзаменационной сессии 2019/
  • .
  • Страны OPEC впервые собираются в Баку
Больше

Новости


“LogixAcademy”-MMC   tərəfindən  İMF-də “Ticarət və anbar ucotu”
.
2019-12-20
“Q-meter” şirkəti İMF tələbələrinin məmnuniyyətini ölçdü 
.
2019-12-10
Tədris prosesində universitetlə müəssisələr arasında təcrübi-tədris inteqrasiyası
Опытно-преподавательская интеграция между предприятиями и ун...
2020-01-15
Peşəkar İnkişaf klubu
Клуб профессионального развития
2019-10-12
Больше

0

Учителей

0

Ученики

0

Лаборатории

События


Kadr ehtiyatlarının idarə olunması
Управление человеческими ресурсами
2019-11-12
”Şərti qonaq professor” layihəsi çərçivəsində 25 görüş keçirilmişdir
.
2019-10-22
“Q-meter” şirkəti İMF tələbələrinin məmnuniyyətini ölçdü
.
2019-11-15
Больше